Onze organisatie

 

Eenentwintighonderd is een (kennis)netwerk van bestuurders voor brede welvaart. Dit netwerk wordt bestuurd en vormgegeven door Commissie 2100. De kerngroep van deze commissie bestaat uit: Michel Scholte, Hajar Yagkoubi, Jan Ernst de Groot, Mert Kumru, Werner Schouten, Jolande Sap, Nikki Trip en Herman Mulder. 

 

Commissie 2100 is onderdeel van de Impact Economy Foundation (IEF). De IEF is recent opgericht om de impact economie te versnellen. Hierin leidt werk, innovatie, technologie en ondernemerschap tot een betere wereld. De visie van IEF wordt hier uiteengezet. Het ontwikkelt nu de wereldwijde standaard voor de waardering van de impact van bedrijven. Dit doet het momenteel in samenwerking met Harvard Business School. Daarnaast richt het zich op een beweging van gecertificeerde ‘impact professionals’, die deze standaard kunnen toepassen.

De IEF faciliteert Eenentwintighonderd als commissie en geeft de commissieleden de vrijheid om hun eigen ideeën uit te werken over een nieuwe economie en nieuw leiderschap. IEF stelt hiervoor netwerk, publicaties en advies beschikbaar.

 

partners