lHet 2100 netwerk is een groep van bestuurders die vanuit hun posities streven naar brede welvaart. Verschillende aankomende en gevestigde bestuurders komen samen binnen 2100 om te leren en om aan transformatief leiderschap te werken. 

In 2021 starten we Eenentwintighonderd door een basis voor het netwerk te bouwen en de eerste editie van de Impact Najaarsschool te houden. Zie hieronder wie er al onderdeel van het netwerk zijn!

Werner Schouten 

Werner Schouten is spreker over duurzaamheid en presentator van BNR Koplopers. Hij is de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging (JKB), een landelijk netwerk van jongeren dat zich inzet voor een stevig klimaatbeleid. JKB was de winnaar van de Trouw Duurzame 100 in 2020. Werner specialiseert zich in klimaat, generatiegerechtigheid, sociale innovatie en brede welvaart in 2100.

Jan Ernst de Groot 

Jan Ernst de Groot is bestuurder en toezichthouder in het grote bedrijfsleven en bij enkele ngo’s. Sinds een jaar of twintig werkt hij vanuit de bestuurskamers aan verbinding van commerciële bedrijfsdoelstellingen met onderwerpen van brede welvaart. Hij was o.m. lid van de raad van bestuur van KLM. Op dit moment is hij Chief Legal Officer en lid van het Executive Committee van Ahold Delhaize en commissaris bij een groot familiebedrijf. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en voorzitter van de raad van toezicht van twee natuurorganisaties. Voedsel, mensenrechten en klimaat hebben zijn bijzondere belangstelling. Jan Ernst gelooft in de combinatie van kennis, mindset en samenwerking. Het 2100 initiatief kan bestuurders helpen om de blinde vlekken voor echt brede welvaart te ontdekken en in te vullen.

Frederic Barge

Frederic is voormalig partner van KPMG, gepubliceerde auteur en erkend opinieleider binnen de sector van financiële dienstverlening op het gebied van de richtlijnen van regelgevende instanties over remuneratie, met bijzondere expertise in: remuneratie van bestuurders, beloningsprogramma’s voor private equity, aandelenplannen en corporate governance. Verder is hij onder andere, voormalig Head of Compensation and Benefits voor ING Real Estate, ING’s Global Head of Performance & Reward, Global Head van de Reward & Performance Management-teams van ABN AMRO en Senior Vice President Total Rewards voor Ahold-Delhaize. Daarnaast fungeerde Barge ook als Reward Consultancy adviseur en HR strategist voor Executive committees en de Raad van Commissarissen voor Robeco Institutional Asset Management.

Hajar Yagkoubi

Hajar Yagkoubi is een Next Generation keynote spreker, Jongerenparticipatie consultant en voormalig-VN Jongerenvertegenwoordiger voor Nederland. Tijdens haar tweejarige mandaat haalde Hajar input op van Jongeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, Mensenrechten, Veiligheid en de Klimaatcrisis. Deze input bracht zij naar de VN via speeches die ze daar gaf. Bijvoorbeeld samen met de Koning tijdens de High-Level week van de 75e Algemene vergadering van de VN, bij de Peacebuilding Committee als de eerste Youth Delegate ooit en op plaatsen zoals de General Assembly, High Level Political Forum, Climate Action Summit. Op dit moment werkt Hajar op eigen titel aan het verbeteren van jongeren-participatie via publiek spreken en door middel van consultatie-gesprekken met overheden, organisaties en bedrijven. Thema’s als jongerenparticipatie, duurzaamheid, en mensenrechten staan daarbij altijd voorop.

Alexander Rinooy Kan

Prof. Dr. Alexander Rinooy Kan is momenteel professor bedrijfskunde en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was hij lid van de Eerste kamer der Staten-Generaal. Ook heeft hij vele prominente bestuur posities bekleed zoals (maar niet gelimiteerd tot) voorzitter van de raad van toezicht van EYE Film Instituut Nederland, kroonlid en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en het uitvoerende bestuur van de ING bank. Het boek dat hij met Gerdi Verbeet schreef: ‘Voorzitter!’ over de kunst van het voorzitten, is ondertussen toe aan een zesde druk.

Aoife Fleming

Aoife Fleming is voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. Aoife zet zich in voor World’s Youth for Climate Justice, een jongere initiatief om een zaak te starten bij het Internationaal Gerechtshof. Zij heeft haar LLM Financieel Recht behaald aan de Universiteit Leiden. Haar interesses zijn juridische en innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst.

Herman Mulder 

Herman Mulder is co-founder en voorzitter van SDG Nederland, en co-founder en voorzitter van True Price en de Impact Economy Foundation. Daarnaast neemt hij deel aan, onder andere, de adviesraad van Social Finance NL en adviesraad van TEEB, en is hij ambassadeur van het International Integrated Reporting Council (IIRC). Hiervoor was Mulder, onder andere, een onafhankelijk lid van het Dutch National Contact Point voor de OECD MNE Guidelines (2007-2016); Bestuurslid en voorzitter van het Global Reporting Initiative (2006-2014); en Director-General en Co-hoofd van de Group Risk Management bij ABN AMRO bank (1998-2006). Hij werd genoemd als ‘een van de 100 meest invloedrijke mensen in finance’ door de US Treasury and Risk Magazine (juli 2007). Ook werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau in 2005 en kreeg promotie tot officier in 2017. 

Jahkini Bisselink

Jahkini Bisselink heeft als voormalig VN jongerenvertegenwoordiger van Nederland met duizenden Nederlandse jongeren mogen spreken. Hun input nam ze mee naar New York en Genève om speeches te geven bij de Verenigde Naties en om over resoluties te onderhandelen. Toen haar mandaat was afgelopen begon ze onderzoek te doen naar haar eigen generatie, generatie Z. Nu werkt ze als consultant en keynote spreker om inzicht te geven in de wereld van generatie Z en een intergenerationele dialoog te faciliteren. Als Gen Z spreker heeft ze mogen werken met bedrijven als Deutsche Telekom en het Europees Parlement. Meer dan de helft van de wereldbevolking is namelijk een jongere, dus jongeren zijn niet alleen de toekomst, maar ook het heden.

Adrian de Groot Ruiz

Dr. Adrian de Groot Ruiz is executive directeur van Impact Institute en mede oprichter en directeur van True Price. Hiervoor was hij Universitair Docent Finance aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De Groot Ruiz is lid van Worldconnectors en alumnus van de Global Shapers Amsterdam. Hij is medeoprichter van de SDG Charter Foundation, een multi-stakeholder initiatief om de SDG’s in Nederland te promoten. Hij heeft verschillende organisaties opgericht die zich richten op duurzame ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal. Zijn promotieonderzoek richtte zich op gedragsspeltheorie en werd cum laude behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft verschillende artikelen gepubliceerd in gerenommeerde academische economische tijdschriften en is een veelgevraagd public speaker. 

Nikki Trip

Nikki Trip was afgelopen jaar voorzitter van de landelijke duurzaamheidsorganisatie en netwerk voor het hoger onderwijs: Studenten voor Morgen. Ook was dit het jaar waarin zij medeoprichter was van Stem op een Jongere waarmee jongeren participatie en representatie in de politiek aangejaagd wordt en startte ze Aandeelhouders van de Toekomst. Dit laatste heeft betrekking op haar interesse in de financiële sector, specifiek pensioenen, en de rol van jongeren en duurzaamheid daarbinnen. Over al deze onderwerpen spreekt en schrijft zij (kritisch) zoals in haar podcast ‘Expeditie Toekomst’ voor Fondsnieuws, en heeft als doel dat haar generatie en hun toekomst serieus genomen worden. 

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma is een Nederlandse econome, hoogleraar, bestuurder en adviseur. Baarsma is sinds 1 maart 2021 CEO van Rabo Carbon Bank. Van januari 2019 tot maart 2021 was zij directievoorzitter van Rabobank Amsterdam. Binnen bovengenoemde en andere functies binnen de Rabobank heeft Baarsma de Rabobank-brede kennisagenda en inrichting van de kennisorganisatie ontwikkeld. Daarnaast is ze hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), voorzitter van de Bankraad van DNB en lid van de monitoring commissie Corporate Governance.Voor haar overstap naar de Rabobank was Barbara Baarsma lid van onder andere de Raad van Commissarissen van Loyalis NV, Espria en Aon Groep Nederland bv, lid van het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Kas Bank en lid van de Advisory Board Responsible Investment bij PGGM.

Michel Scholte 

Michel Scholte is sinds 2012 directeur en medeoprichter van True Price. Hij is ook Directeur en medeoprichter bij Impact Institute sinds 2018. Bij de twee sociale ondernemingen zijn in dienst ~ 40 FTE. In januari 2021 was Michel verkozen tot Minister van de Nieuwe Economie. Hij is een veelgevraagde key-note-spreker en is auteur van vele True Price-rapporten. Hij heeft ruime ervaring met het toepassen van True Pricing in het bedrijfsleven. Bovendien is hij lid van de think-tank Worldconnectors en alumnus van het World Economic Forum Global Shapers-netwerk. Michel heeft verschillende adviesfuncties op het gebied van impactmeting en impactwaardering. Hij is bestuurslid van de Netherlands Food Partnership en medeoprichter van de Impact Economy Foundation. Hij heeft een MSc in Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, en is gespecialiseerd in sociaal onderzoek, agent-based modelling en leefbare lonen.  

Jolande Sap

Jolande Sap zit momenteel in het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en SAAT Triodos. Daarnaast is zij non-executive director bij Renewi en commissaris bij KPN, KPMG en Arkin. Ook is Sap voorzitter van de Rookvrije tafel van het Nationaal Preventie Akkoord en is ze actief bij Fairfood, het Springtij Forum en de Dutch Sustainable Fashion Week. Tussen 2008 en 2012 vertegenwoordigde Jolande GroenLinks in de Tweede Kamer en vanaf 2010 als fractievoorzitter. Daarvoor werkte ze als econome op het gebied van wetenschap, beleid en bedrijfsleven. Ze was in dat veld onder andere hoofd van de afdeling Inkomensbeleid van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en directeur van expertisecentrum LEEFtijd, een adviesbureau voor duurzame werkgelegenheid vraagstukken.

 

Peter Blom

Peter Blom is een Nederlands bankier, voormalig CEO van Triodos Bank en commissaris van diverse beheersorganen. In 1989 werd Blom benoemd tot algemeen directeur van Triodos Bank, hij gaf in die hoedanigheid de aanzet tot het openen van bankfilialen in andere Europese landen. In 1997 werd hij gepromoveerd tot CEO, een functie die hij tot 2021 heeft vervuld. Verder werd Blom in 2010 benoemd tot lid van de Club van Rome, gaf hij in 2011 aanzet tot het Sustainable Finance Lab, met onder meer Herman Wijffels, een denktank van academici en leidinggevenden in het bankwezen. Momenteel is Blom lid van de raad van commissarissen (RvC) van De Nederlandsche Bank, voorzitter van de Centrale Plan Commissie (CPC), het toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau (CPB) en is hij lid van de Raad van Toezicht voor MVO Nederland.

 

Teresa Fogelberg

Ms. Teresa Fogelberg is Deputy Chief Executive van het Global Reporting Initiative (GRI). Verder is zij bestuurslid bij Cordaid, WWF Nederland en het International Institute for Environment and Development. Hiervoor heeft ze diverse posities bekleed, zoals Chief Reviewer van het Gender en Diversiteitsprogramma van de CGIAR bij de World Bank, en Associate Professor antropologie aan de Universiteit Leiden.

Mert Kumru

Mert Kumru is VN jongerenvertegenwoordiger op het gebied van Mensenrechten en Veiligheid. In Mensenrechten komen voor hem veel thema’s samen, waaronder ook duurzaamheid en het recht op een leefbare planeet in de toekomst. In zijn werk wordt het duidelijk dat de klimaat crisis al lang begonnen is en bijdraagt aan mensenrechtenschendingen over de hele wereld. Mert is actief in Nederland en op Europees en internationaal niveau en zet zich momenteel op die verschillende niveaus in voor een generatietoets voor beleid. Hiernaast studeert hij rechten aan de Universiteit van Leiden.

 

Maria van der Heijden 

Maria van der Heijden is sinds 2016 directeur-bestuurder bij MVO Nederland, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa en richt zich met haar 2.000 partners en 50 medewerkers op het versnellen van de nieuwe economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is met eerlijke handelsketens. Maria heeft 35 jaar ervaring in verschillende sectoren van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven in zowel grote als midden- en kleinere bedrijven. Als eindverantwoordelijk CEO is Maria ervaren en bedreven in stakeholdermanagement, governance, verdienmodellen, maatschappelijk ondernemen en marketing. Naast de traditionele verlies- en winstrekening gaat ondernemen over waarde creëren voor mens en milieu. Maria denkt en handelt in het belang van klanten door concreet te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onderdelen van Maria haar werk zijn bestuursfuncties bij Women on Wings en De Normaalste Zaak. Ze vervult de voorzittersfunctie van de Raad van Commissarissen bij Rabobank West-Brabant Noord en is commissaris bij Het Groene Brein.

 

Luce van Kempen

In alles wat Luce doet, staat toekomstgerichtheid en langetermijndenken centraal. Sinds 2020  is zij Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad, waar ze zich als oud-voorzitter van de Nationale Jeugdraad en het SER-Jongerenplaform richt op intergenerationele vraagstukken en duurzaamheidstransities. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van de Jonge Klimaatbeweging en lid van de adviesraad van de Inspectie op het Onderwijs en Young Impact. Verder is ze werkzaam als Corporate Management Trainee bij KLM op strategische duurzaamheidsdossiers, zoals Sustainable Aviation Fuels. Luce heeft een BSc Bestuurs- & Organisatiewetenschap (UU) en MSc Global Business & Sustainability (EUR).

 

Pauline van der Meer Mohr

Pauline van der Meer Mohr is een Nederlands bestuurder en topcommissaris. Van der Meer mohr is werkzaam geweest bij De Brauw Blackstone Westbroek, Shell en de NAM en tot 1 juni 2006 directeur Personeelszaken van TNT. Van 2006 tot 2008 was zij directeur-generaal en hoofd Human Resources bij ABN AMRO. Ze was van 1 januari 2010 tot eind 2015 voorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is sinds 2011 lid van de Raad van Bestuur van DSM. Sinds 1 september 2015 is zij onder andere werkzaam als directeur en lid van de Raad van Bestuur bij HSBC. Ze is ook bestuurslid van het Concertgebouw en lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Danstheater. Vanaf 1 januari 2019 is Mohr voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.

 

Herman Wijffels

Prof. Dr. Herman Wijffels is econoom en voormalig professor in Sustainability and Societal Change bij het Utrecht Sustainability Instituut van de Universiteit Utrecht. Hiernaast heeft hij prominente rollen zoals voorzitter van het bestuur van Rabobank Nederland en voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) bekleed. Van 2006 tot 2008 was hij de Nederlandse vertegenwoordiger bij de World Bank. Ook is hij co-voorzitter van Worldconnectors, en voorzitter en mede oprichter van Sustainable Finance Lab.

Enaam Ahmed Ali

Enaam Ahmed Ali is ontwikkelingseconome, VN vrouwenvertegenwoordiger 2022 waar haar focus thema’s klimaat en technologie zijn. Ze werkt bij Rabobank als innovatiemanager. Daar leidt ze een team om toegang te creëren tot financiering voor kleine boeren in ontwikkelingslanden door middel van alternatieve data. Daarnaast zit ze in het bestuur van VN vrouwen NL en de Women’s March NL.

 

Thomas Steiner

Thomas Steiner is bestuurder en corporate identity adviseur. Steiner is momenteel actief als associate van het Sustainable Finance Lab, een denktank van academici en leidinggevenden in het bankwezen. Ook is hij directeur van FluxusTime, bestuurslid bij Aardpeer, the Turn Club, bestuurder bij Stichting Van Ede & Partners en adviseur aan het bestuur van Impact Institute en True Price.

Voorheen was Steiner onder andere actief bij de Nederlandse Vereniging van Banken als lid van het Sustainability platform en was hij bijna 30 jaar lang actief binnen Triodos Bank, onder andere als woordvoerder, International Head Corporate Communications & Marketing en International Director Corporate Identity and Communications.

 

Julia van Boven

Julia van Boven werkt als consultant bij de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Haar collega’s noemen haar wel eens “het geweten van ABN AMRO”, omdat zij dankzij haar achtergrond in filosofie en toegepaste ethiek de wereld door een morele bril bekijkt.

Naast haar werk bij ABN AMRO is Julia startend mediator en onderzoekt zij hoe de preventieve inzet van mediation samenwerking op circulaire innovatie kan bevorderen.

 

Martijn Visser

Martijn is duurzaamheidsmanager bij Lidl, waar hij zich bezighoudt met de verduurzaming van de inkoop van producten. Naast zijn werk is hij toezichthouder bij Stichting Natuur & Milieu, en lid van de Worldconnectors denktank. Vóór zijn werk bij Lidl was hij de Nederlandse VN jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling. Martijn heeft twee keer in de Duurzame Jonge 100 (DJ100) gestaan.

 

Lianne de Bie

Lianne de Bie is sinds 2019 directeur van het Slow Food Youth Network (SFYN) Nederland. Als directeur zet zij zich dagelijks in om jonge mensen de juiste handvatten te geven om het voedselsysteem duurzaam te veranderen. Daarnaast richtte ze in samenwerking met Groenpact een jongerenplatform op om de stem van jongeren in het groene domein te vergroten, was ze medeoprichter van de sociale ondernemingen Locals en De Seizoenarbeiders en initiatiefnemer van verschillende campagnes zoals o.a. Nationale Aardappelberg Dag. De thema’s voedsel, gelijkheid en duurzaamheid staan bij al haar activiteiten centraal. 

 

Gilberto Morishaw

Gilberto werkt aan de toekomst van onze maatschappij, economie en klimaat. Als spreker, moderator, consultant en activist probeert hij de transitie naar een rechtvaardige en inclusieve wereld te faciliteren. Zeker door aandacht te besteden aan de dingen die het meest invloed hebben op de levens van mensen. Gilberto werkt als jongerenmobilizer bij de Klimaat Crisis Coalitie.Hiernaast is hij ook Head of Impact, Equity and Inclusion bij Kolektivo, een sociale onderneming die een regeneratieve economie wil opbouwen door gebruik te maken van crypto-innovatie. Gilberto is een youth-advisor voor de Eurocommissaris van Internationale Partnerschappen, Partnerships Manager voor de African Caribbean Pacific Young Professionals Network, externe relaties bij Global Shapers Amsterdam en Rvt secretaris van Stichting OCAN.

Eva Koffeman

Eva Koffeman was de eerste Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordiger ooit op het gebied van Biodiversiteit & Voedsel. Ze sprak de Verenigde Naties toe over landbouw en biodiversiteit, schreef opinieartikelen in verschillende Nederlandse dagbladen en werd benoemd tot Food100 voedselheld onder de 30. Haar afstudeeronderzoek van de UvA master Consumer Marketing won een wereldwijde scriptieprijs van The Protein Report. Op dit moment zet haar kennis en vaardigheden op het gebied van marketing in voor een groenere wereld, o.a. bij Those Vegan Cowboys, een bedrijf dat zuivel maakt zonder koeien.

 

Pieter Lossie

Pieter is student politicologie aan de Vrije Universiteit en werkzaam als beleidsadviseur bij de VO-raad, waar hij zich bezig houdt met de toekomst van het onderwijs. Hij is een jaar lang voorzitter geweest van het LAKS als vertegenwoordiger van middelbare scholieren. Hierbij heeft hij zich onder andere hard gemaakt voor een toekomstbestendige curriculumherziening en het schrappen van de eindexamens in de eerste maanden van de coronapandemie. Verder is hij onderdeel geweest van het SER-jongerenplatform, Coalitie-Y en de kerngroep van YouthForClimateNL, die in 2019 grote scholierenstakingen wist te organiseren ter promotie van daadkrachtiger klimbaatbeleid. Tenslotte is Pieter maatschappelijk filmmaker.

 

Lindsay Vogelzang

Lindsay Vogelzang is antropoloog en zelfstandig ondernemer. Sinds 2013 zet zij zich in voor betekenisvolle jongerenparticipatie, waarin ze gelooft in mutual learning tussen volwassenen en jongeren in youth-adult partnerships. In haar visie is jongerenparticipatie geen box om af te vinken maar een noodzakelijke reflectiemethode voor alle stakeholders om de keuzes van vandaag te maken die impact hebben op onze wereld in 2100. Haar ervaring en expertise heeft ze opgedaan in de rol als senior projectleider bij de Nationale Jeugdraad en als directeur bij CHOICE for Youth and Sexuality. Binnen het duurzaamheidsvraagstuk speelt volgens haar cultuurvorming en verandering een essentiële rol. Lindsay heeft een BSc Culturele Antropologie en een MSc International Development Studies.

 

Jardo Stammeshaus

Jardo is afgestudeerd in de Masters Natuurkunde (cum laude) en Science Business Innovation. Als fervent kickbokser werd hij in 2018 Nederlands Student Kampioen Boksen en in 2020 won hij de “StudenTalent van het jaar” Award van de Vrije Universiteit Amsterdam, gevolgd door de “Innovatiefste student van Nederland” Award in 2021. Als duurzaam ondernemer werkt hij nu aan zijn groene tech-startup Liion Power. Hiermee behaalde hij een plek als Nederlandse finalist in de Postcode Lotteries Green Challenge en won hiermee een prijs van 100.000 euro voor het verder uitwerken van zijn ideeën voor een duurzame wereld.

 

Ruby Kooter

Ruby Kooter is Business Development Manager bij de vrachtafdeling van AirFrance-KLM, en daar o.a. verantwoordelijk voor wereldwijde ketensamenwerking op het gebied van duurzame groei. Ook leidt zij een initiatief om de dialoog over klimaat te stimuleren tussen Young Professionals en de KLM-top. Ruby is bestuurder bij Stichting Wings of Support, en daar verantwoordelijk voor duurzaamheid en communicatie. Als voormalig management trainee met een achtergrond in internationale politiek en rechten, heeft zij interesse in de vraag: hoe richten we bestuurssystemen – van klein bedrijf tot mondiale instituten – radicaal anders in, om zo effectief de grote problemen van de toekomst aan te pakken en de lasten eerlijker te verdelen.

 

Jorine Zandhuis

Jorine Zandhuis draagt als business development manager bij Invest-NL bij aan de missie op de transitie naar een carbonneutrale en circulaire economie te versnellen. Zij richt zich daarbij op samenwerkingen met Europese instituties en de ontwikkeling van nieuwe financieringsproducten. Ook voor haar tijd bij Invest-NL maakte Jorine impact door het stimuleren van hoog-technische en betekenisvolle innovaties. Allereerst als eerste werknemer van een hightech startup in Nederland, en vervolgens in de vroege fase financiering van Deep Tech startups in San Francisco. Het kruisvlak tussen wetenschap en maatschappelijke impact heeft haar altijd sterk aangesproken. Naast haar studie Biomoleculaire Wetenschappen werkte ze als freelance wetenschapsjournalist en deed zij onderzoek voor de Access to Medicine Foundation. 

 

Laura de Vries

Laura de Vries is Klimaatambassadeur van de Toekomst bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onder leiding van toenmalig klimaatgezant Marcel Beukeboom volgde zij een traject tot klimaatambassadeur. Laura richt zich op het versnellen van de klimaattransitie en op het vormgeven van een inclusieve klimaattransitie. Tevens is Laura vicevoorzitter en het bestuurslid overheid & politiek bij de Jonge Klimaatbeweging. Daar zorgt zij ervoor dat de stem van jongeren vertegenwoordigd is in de politiek. Verder is Laura expert op het gebied van diversiteit en inclusie en is zij European Climate Pact Ambassador waar zij zich inzet voor jongerenparticipatie bij de Europese Commissie. Vanaf december is ze werkzaam als interim projectleider en consultant binnen de energietransitie.

 

Thekla Teunis

Thekla Teunis is mede-oprichter van Grounded. Grounded werkt met boeren in Afrika aan een transitie naar regeneratieve landbouw. Om deze vorm van landbouw ook economisch te laten werken voor de boer, zet Grounded lokaal verwerkings-en vermarktingsbedrijven op, en bouwt aan korte, duurzame en transparante ketens. Hiervoor was Thekla mede-oprichter van Stichting Move, een stichting die kinderen in kansarme wijken in Nederland koppelt aan studenten, om samen de wijk mooier te maken. Thekla studeerde wiskunde en taal-en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht.

 

Julie Hooft Graafland

Julie Hooft Graafland is consultant bij McKinsey & Company. Naast haar werk is zij betrokken bij verschillende bewegingen, waaronder het World Economic Forum Global Shapers-netwerk. Onderwijs heeft haar bijzondere belangstelling. Momenteel begeleid zij, vanuit McKinsey, de Nationale DenkTank 2021, die concrete en impactvolle oplossingen bedenkt om de kwaliteit van het (primair en voortgezet) onderwijs in Nederland te verbeteren. Julie heeft een MSc in Economie en zal in 2022 een MBA volgen aan INSEAD.