Manifest Ondernemen

voor 2100

 

Netwerk 2100 maakt bedrijven klaar voor de toekomst

 

Wij willen een leefbare en waardige samenleving voor iedereen, ook in 2100. Door verscheidene crises, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, grondstoffenschaarste en toenemende ongelijkheid, staat deze toekomst op het spel. Wij geloven dat ondernemingen een positieve rol kunnen spelen om een leefbare toekomst te realiseren. Echter, nu nemen ondernemingen welzijn en welvaart nu en in de toekomst onvoldoende mee.

 

Om dit te veranderen, dienen ondernemingen niet alleen te sturen en rapporteren op financiële waarde, maar ook op brede welvaart: natuurlijke, sociale en menselijke waardecreatie voor alle belanghebbenden, inclusief zij die in 2100 de planeet bewonen. Van ondernemers, bestuurders en toezichthouders vraagt dit actie en een mindset die hen eraan herinnert dat mensen van alle leeftijden gelijke rechten hebben: een commitment voor 2100. Uiteindelijk kan dit leiden tot een impact-economie, waarin werk, ondernemerschap, innovatie en technologie leiden tot brede welvaart voor mensen nu en in 2100.

 

Wij willen vanuit onze toekomstgerichte en inclusieve mindset ondernemingen helpen om toekomst klaar te zijn. Een toekomst die radicaal anders is dan de wereld nu en waarin ondernemingen alleen succesvol zijn als ze van waarde zijn voor de samenleving.

Wij, ondertekenaars van dit manifest, zullen ons als ondernemer, bestuurder, toezichthouder, professional en mens inspannen om:

 

  1. Waarde te creëren voor elke stakeholder, te ondernemen binnen planetaire grenzen en mensenrechten, en een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling zoals beschreven in de SDGs;
  2. Transparantie te verlenen via een maatschappelijke jaarrekening met een overzicht van impact op  financieel, natuurlijk, sociaal, menselijk, intellectueel en geproduceerd kapitaal voor alle stakeholders nu én in 2100; 
  3. Prikkels die impact op brede welvaart bevorderen door te voeren, zoals beloningen, belastingen en regels;
  4. Stakeholders te betrekken bij de governance, bijvoorbeeld door plaatsing van jongvolwassenen in bestuursrollen;
  5. In te zetten op radicale innovatie;
  6. De 2100 gemeenschap te versterken; en hun hulp aanbieden aan te Nederlandse ondernemers en bestuurders om 2100-proof te worden;
  7. Jaarlijks publiek verantwoording af te leggen over de implementatie van dit manifest in hun werkzaamheden.

Over Netwerk 2100

Netwerk 2100 is een netwerk van ondernemers, bestuurders, toezichthouders en professionals die vanuit hun posities streven naar brede welvaart. Verschillende aankomende en gevestigde bestuurders komen samen binnen 2100 om te leren en om aan transformatief leiderschap te werken.

het manifest tekenen?

Wilt u ook committeren aan het ‘Manifest ondernemen voor 2100’? Dit kan op persoonlijke titel. Laat ons dit weten via de button hiernaast en wij zullen contact met u opnemen om de ondertekening te valideren en officieel te maken.